Tag Archives | Två folk – ett land

Kan judar och araber försonas?

En annan rubrik på ledaren skulle kunna vara Mellanösternkonfliktens andliga dimension. Konflikten har visat sig svår att lösa. ”Efter decennier av misslyckade fredsinitiativ kan man konstatera att man inte kommit ett steg närmare konfliktens lösning. För det finns ingen lösning så länge som judar och muslimer utifrån sin tro gör anspråk på samma land och […]

Fortsättning