Tidningen försenad

Tyvärr är tidning nr 4 försenad på grund av att vår redaktör är sjukskriven. Mer information kommer inom kort.

Shalom över Israel nr 3/21 – Tema ”Torah”

Här kan du ta del av tidningens ledare samt ytterligare tre artiklar.

Ledaren ”Shalom i dag och i morgon”. Klicka här!

Mötet med våra äldre syskon
Göran Larsson var under många år direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Shaloms ordförande
P-O Hermansson har träffat Göran Larsson för ett samtal om hans liv och uppgift och om hur hans kristna liv berörts av mötet med judendomen.
Klicka här!

Glädjen av att läsa Torah
Att som nation läsa Guds ord tillsammans är en speciell välsignelse. I sin krönika skriver Victor Kalisher från Bibelsällskapet i Israel om veckans parasha – indelningen av Torah i 54 delar.
Klicka här!

Torahstudier hela natten
En av de viktigaste traditionerna som hör Shavuot (veckofesten) till är att studera Torahn hel natten. Denna sed baseras på berättelsen om att det judiska folket försov sig när det skulle ta emot G-ds ord vid Sinai berg. Folket hade blivit förvarnat när detta skulle ske, men vaknade inte i tid. För att ”reparera” detta misslyckande brukar man stanna uppe hela natten och studera Torahn, diskutera olika religiösa spörsmål och så vidare.
Klicka här!

Shalom över Israel nr 1/21 ”Folket”

Här kan du ta del av tidningens ledare och ytterligare två artiklar ur tidningen samt hälsningen från Shaloms projekt ”Jaffainstitutet. Längre ner kan du läsa hela artikeln om ”Sions vises protokoll från nr 8/20 (förkortad version fanns i tidningen). Längre ner på sidan kan du läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan ta del av informationen om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Ledaren ”Gud utvalde ett folk och ett land”. Klicka här!

”En ny variant av judendom växer fram”.
Vad hände med de judiska grupperingarna efter Andra templets förstörelse? Vissa som sadducéerna försvann och andra kom till som den chassidiska rörelsen. Tillkomsten av staten Israel förändrade också situationen. Den israeliska judendomen växer nu fram som en kombination av judiska traditioner och nationalistiska ritualer.
Klicka här!

 

”Trots alla problem skapades ett folk och ett land”.
Sedan staten Israel bildades 1948 har den judiska befolkningen tiodubblats. I olika invandringsvågor har judar från olika delar av världen återvänt till Israel. Fortfarande är de ashkenaziska judarna överrepresenterade i politik och näringsliv. Men mångfalden har ökat otroligt mycket sedan 1948 och i armén är de nationalreligiösa officerarna idag en majoritet.
Klicka här!

”Bärbar dator till alla barn”
Hälsning från Shaloms projekt ”Jaffainstitutet”.
Jaffainstitutet delade under 2020 ut särskilda matpaket till åtta tusen hushåll till påsk och det judiska nyåret. Genom aktiva insatser och stöd från understödjarna har Jaffainstitutet kunnat fortsätta sitt arbete att bekämpa fattigdomen – trots coronakrisen. Klicka här!

”Simon Vises Protokoll” från nr 8/20. Här kan du läsa hela artikeln. En förkortad version finns införd på sid 16 i tidningen. Klicka här!

—————————————————————————————————————————————-

 

Välkommen att läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan också läsa om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Klicka här för att provläsa Shalom över Israel

Shalom över Israels tidning, med samma namn som organisationen, är en månadstidning som kommer ut 8 gånger om året (dubbelnummer i juni).

Den tar upp en bred variation av ämnen med anknytning till Israel; teologiska artiklar om judendom och kristendom, aktuell politik, historia, arkeologi och kultur. Vi strävar efter att ge historiskt vederhäftiga bakgrunder, liksom fördjupningar, till aktuella händelser eftersom detta ofta saknas i nyhetsmedias rapportering. Tidningen har tre egna medarbetare som rapporterar om olika ämnen från Israel. Här finns också rapporter från vår egen verksamhet, egna resor och aktiviteter i Sverige.

Du kan prenumera genom att använda nedanstående formulär eller vända dig till vår expedition via mail info@perherman.se eller telefon: 073 030 8994.

Prenumerationspris för 2021 inom Sverige:
Huvudmedlem med tidningen 345 kr
Familjemedlem utan tidning 150 kr
Prenumerationsavgift 210 kr
Studeranderabatt på ovanstående 50%

Priser utanför Sverige:
Europa = € och övriga världen = $

Huvudmedlem med tidningen: 55 € resp. 61 $
Familjemedlem utan tidningen: 15 € resp. 17 $
Prenumerationsavgift: 41 € resp. 46 $
Studeranderabatt på ovanstående 50%

Bli medlem eller prenumerera

Fyll i formuläret för att bli medlem eller för att prenumerera!
Namn
Adress(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)