Kommentar till Kairos Palestina

Kyrkan har inte ersatt Israel

Den politiska konflikten i Mellanöstern får stort utrymme, medan den teologiska knappast märks, trots att synen på Israel splittrar hela kristenheten. Sven Nilsson, pastor och författare, bemöter här bland annat det dokument, Kairos Palestina, som de palestinska kyrkorna via Kyrkornas världsråd sänt ut till kyrkor runt om i världen för att få stöd för sitt synsätt, den så kallade ersättningsteologin.

Länk till artikeln