Fakta och funderingar om hebreiska språket

Av Marianne Reichmann

”Fakta och funderingar om hebreiska språket” är ingen systematisk kurs utan mest tänkt som inspiration till att börja studera hebreiska.”Intet nytt under solen” står det i Bibeln. Men en sak har bara hänt en enda gång i historien: Ett språk har uppväckts från de döda. Detta gör hebreiskan alldeles unik. Flera tusen år gamla texter förstås utan svårighet av moderna israeler.Texterna i den här serien håller delvis en kåserande stil. De vill peka på hebreiskans intressanta historia, uppbyggnad och användning i vår tid, liksom på vad insikt i språket kan ge när det gäller bibelförståelse. Eftersom det ofta associeras fritt kan enskilda artiklar snudda vid olika ämnen och rubrikerna är på intet sätt heltäckande.

1. Introduktion. Om rotsystemet

2.  ”Herren är En”. Hur rotsystemet kan hjälpa oss förstå bibelordet

3.  ”Aman”

4. Fler ordrötter och vad de kan lära oss

5.  Talade Jesus arameiska eller hebreiska?

6.  Skrev Matteus, Markus och Lukas på grekiska eller hebreiska?

7.                 – ” –

8.               – ” –

9.                 – ” –

10. Språklig genomgång av en känd sångtext

11. Språklig genomgång av en tidningsrubrik

12. Om veckodagarnas namn

13. Olika sätt att uttrycka genitiv. Sammansättningar av ordet bajit

14.  Sammansättningar av ordet ben

15. Om verben. Tidsformer i antik respektive modern hebreiska

16. Språkliga funderingar i chanukka-tid

17. Språkliga funderingar efter en massdemonstration i Jerusalem

18. Språklig utläggning i purim-tid

19.  Något om uttalsvariationer. Genomgång av några vardagsfraser

20. Fler vardagsfraser. Hebreiskans kreativa sätt att bilda verb ur samma rot

21.  Mer om att bilda verb ur samma rot

22.  Lite enkel grammatik: mask/fem, sing/plur/dualis

23. Lite mer enkel grammatik. Om adjektiv bl a

24. Språklig analys av några geografiska namn

25. Språklig analys av några personnamn

26. Språklig genomgång av kända sångtexter

27.                      – ” –

28.                     – ” –

29.  Om namn på kroppsdelar och vad de kan symbolisera

30.                      – ” –

31. Analys av enkel tidningtext. Hur nya ord kan byggas

32.                      – ” –

33.                   – ” –

34.                      – ” –

35. Vad bibelöversättare kan ställa till

36.  En vers ur Bibelns första skapelseberättelse

37. Mer om skapelseberättelser och deras översättning

38. Om ordet davar

39.  Hur modern hebreiska bygger nya ord efter gamla mönster

40.  Mer om ordbyggande

41.              – ” –

42. ”Ma-nomen” i geografin

43.  Varför är det så svårt att slå upp hebreiska glosor i ordboken?

44.                       – ” –

45.  Analys av text på en kylskåpsmagnet

46.  Bibelanspelningar i vardagsspråket

47. Upprepning/dubblering som språkligt karaktärsdrag

48.                       – ” –

49. (1/04 hade ingen språkruta)

50.  ”Paronomasi” i bibelhebreiska: Ett sätt att förstärka

51. ”Helig helig…”: Analys av en Jesaja-vers

52. En annan Jesajs-vers. Det bibliska begreppet ”dom”

53. Ytterligare en Jesaja-text. Om översättares svårigheter

54. Slutvinjett från Jesajas kapitel 60. Begreppet tachat. från mörker till ljus

 

 

Ett litet tips! Spara ner dem till din dator, kan du i lugn och ro läsa dem och ha kvar dem på datorn för framtida bruk. Höger klicka på filen och välj Spara mål som.

OBS! Filerna är i pdf-format och kräver Adobe Acrobat Reader. Har du inte detta program redan installerat i din dator finns programmet att hämta gratis hos http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 1

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 2

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 3

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 4

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 5

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 6

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 7

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 8

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 9

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 10

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 11

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 12

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 13

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 14

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 15

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 16

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 17

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 18

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 19

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 20

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 21

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 22

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 23

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 24

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 25

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 26

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 27

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 28

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 29

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 30.

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 31

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 32

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 33

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 34

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 35

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 36

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 37

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 38.

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 39.

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 40

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 41

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 42

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 43

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 44

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 45

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 46

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 47

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 48

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 49

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 50

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 51

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 52

Fakta och funderingar om hebreiska språket del 53