Jubilar – Jubelår

I och med försoningsdagen i oktober så inleddes också ett nytt Jubelår. Varje Jubelår har under de senaste hundra åren betytt avgörande och viktiga händelser i judarnas historia. Jubelåret 1917 blev judarna lovade ett hemland och jubelåret 1967 blev Jerusalem befriat....