Tag Archives | Freedom House

Tål den palestinska sidan att granskas?

Israel är ett demokratiskt land som tål att granskas. Ett demokratiskt styrelseskick med alla sina brister är överlägset alla andra styrelseformer, det visar de olika studier som gjorts av hur mänskliga fri- och rättigheter fungerar i olika länder. Forskningsinstitutet Freedom House, som årligen mäter politisk frihet i världen, ger stormakten Kina sin sämsta gradering – […]

Fortsättning