Shalom över Israel 80 år

Shalom över Israel fyller i år 80 år. Kärleken till det judiska folket engagerar Shalom till att fortsätta stödja det judiska folket och deras land Israel. Men Shalom vill också satsa ännu mer i Sverige tillsammans med andra israelorganisationer för att bli en effektiv motkraft mot den enögda rapporteringen om Israel/Palestina-konflikten.

Shalom över Israel grundades i kärlek till det judiska folket. När det skedde för 80 år sedan hade den nazistiska eran inletts, en era som innan den var över hade åstadkommit historiens värsta judeförföljelse med 6 miljoner dödsoffer. Men under dessa 80 år fick vi samtidigt se en judisk stat återuppstå efter nästan 2 000 år av förskingring och förföljelse. Men statens bildande blev tyvärr inte slutet på judafolkets lidande. I krig efter krig fick de sedan försvara sitt land och för varje krig vände sig världsopinionen mer och mer mot Israel. De som egentligen bara försvarade sig började ses som problemet, istället för dem som ville krossa Israel. Man kan säga att staten Israel blev världens jude.

Det är där vi står nu, med en värld fylld av antisemitism och israelhat. Just nu pågår den s k knivintifadan i Israel, då palestinier upprepade gånger gett sig på israeler med kniv, och i många fall lyckats med sitt dödliga uppsåt. I bakgrunden lurar Iran som gång på gång lovat att eliminera ”den sionistiska enheten”. Ett annat hot är BDS-rörelsen, som verkar för att världens länder ska bojkotta israeliska varor och genomföra sanktioner mot Israel. Rörelsen har haft en del framgångar, men det verkar nu som om fler och fler länder inser det kontraproduktiva i att bojkotta ett land som man har så mycket nytta av. Men politiskt är trycket hårt mot Israel. Många länder med USA i spetsen försöker förmå Israel att lämna de s k ockuperade områdena, trots att dessa då med största sannolikhet skulle användas för att beskjuta Israel med bomber och granater. Så blev det både i Gaza och södra Libanon, när Israel för att visa sin vilja att offra land mot fred, lämnade dessa områden. Ett uttalat israelfientligt FN-organ är FN:s människorättsråd, som gång på gång anklagar Israel för människorättsbrott, men som inte har ett ord att säga om världens alla skurkstater. Man kunde tycka att länder som Nordkorea eller Iran skulle var mer kvalificerade för sådana anklagelser. Men nej, det är Israel, världens jude, som ska ställas vid skampålen. Förr fick judarna skulden för allt ont som drabbade mänskligheten, nu är det Israel.

Antisemitismen är alltså levande och verksam även i vår upplysta tid. Den enda skillnaden idag är att alla judar har en stat dit de kan fly och där de kan försvara sig mot de krafter som vill utplåna dem. Den skillnaden är avgörande. Därför ser vi kristna som organiserat oss i Shalom över Israel som vår plikt att göra det vi kan för att stödja det judiska folket och deras stat Israel. Vi gör det hemma i Sverige genom att oförtröttligt informera, undervisa och predika om Israel. Vi gör det i Israel genom att stödja för landet angelägna projekt, det kan gälla allt från hjälp till judar som vill ta sig till Israel, till sociala och humanitära projekt. Exempel på de senare är Jaffa-Institutet, som i Jaffa-Tel Aviv-området satsar på att alla barn ska ha samma rätt till en god start i livet, även om fattigdom, sjukdom eller alkoholmissbruk i familjen gör att barnen saknar det stödet från föräldrarna. På annan plats i tidningen berättar vi mer om vårt arbete i Israel, ett arbete som är till stor välsignelse för landet.

Men vi är inte nöjda. Vi behöver göra mer. Tillsammans med andra israelorganisationer vill vi bli en effektivare motkraft mot den enögda rapporteringen om Israel/Palestina-konflikten. T.o.m. en del kristna församlingar är sorgligt missledda och engagerar sig i bojkott av israeliska varor, speciellt om de producerats i de gamla judiska provinserna Judéen och Samarien. Redan har tusentals palestinier mist sina jobb, därför att judiska företag tvingats flytta från de omtvistade områdena. Här finns en gigantisk utmaning för oss i Shalom och andra organisationer att utgöra motvikt till det stora israelkritiska informationsflödet.

Också arbetet i Israel behöver stärkas. Behoven är stora. Det är inte som i Sverige att staten finansierar all välfärd. Jaffa-Institutet är helt beroende av gåvor, likaså WIZO, Shaare Zedek-sjukhuset och Bibelsällskapet i Israel.

Tack vare trogna givare kan vi fortsätta att utveckla arbetet i Sverige och Israel. Det är en förmån och en välsignelse att göra detta. Låt oss detta jubileumsår ta ytterligare ett steg och sträcka oss ännu längre för att välsigna Israel och det judiska folket.

Stefan Sturesson
Ordförande Shalom över Israel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments are closed.