Omvärlden har förändrat sin syn på Israel efter sexdagarskriget. Sverige är ett bra exempel på förändringen. 1963 välkomnades David Ben-Gurion med öppna famnen av Tage Erlander. 2016 är Sveriges utrikesminister inte längre välkommen till Israel. Tyvärr så är också stora delar av kristenheten blind för Bibelns löften till det judiska folket.

Den 14 maj 1948 utropades staten Israel. Självständighetsförklaringen föregicks av ett FN-beslut den 29 november 1947. FN:s medlemsstater röstade för en delning av Palestinamandatet, så att en judisk och en arabisk stat skulle skapas, med rösterna 33 för, 13 mot och 10 nedlagda. Då Israels premiärminister David Ben Gurion läste upp självständighetsförklaringen var det nästan 2 000 år sedan det hade existerat något judiskt självstyre.

Några timmar efter att självständighetsförklaringen hade lästs upp attackerades Israel av fem reguljära arabiska arméer. Genom mirakler lyckades Israel besegra sin fiende på samma sätt som de gjorde under GT:s tid.

Profetiornas uppfyllelse

När detta blev känt inom kristenheten så såg många detta som profetiornas uppfyllelse. Bland annat Hesekiel hade profeterat om att judarna skulle få komma tillbaks till Israels land, men också andra stora profeter hade lovat detta.

När sexdagarskriget bröt ut låg sympatierna hos Israel, inte bara hos kristenheten utan också hos allmänheten i många länder. Till exempel så skriver David Ben-Gurion i sina memoarer att han aldrig kommer att glömma det hjärtliga välkomnandet han fick 1963 i Sverige av alla, både från kungahuset och regeringen med statsminister Tage Erlander i spetsen.

Militär framgång blev en stor utmaning

Sexdagarskriget blev en militär framgång för Israel som besegrade Egypten, Syrien och Jordanien på sex dagar, men framgången blev dock en stor utmaning för landet.

Hur skulle man styra och administrera de nya områden med en fientlig befolkning som såg Israel som en ockupant? Från att ha varit en nation, utsatt av fientliga grannar, såg allmänheten och många länder nu Israels utökade territorium som orättfärdigt och landet som en ockupationsmakt av ”palestinska områden”.

Inte blev det bättre med alla krig som Israel har fått utkämpa för sin överlevnad, där kritiken många gånger har varit ensidig och lögnaktig angående Israels behandling av t.ex. civila. I Gaza där flera konflikter har blossat upp har massmedia förmedlat en bild av Israel som krigsförbrytare, trots att landet på många sätt har försökt att undvika krig och konflikter, men när dessa har utbrutit har Israel gjort allt för att minimera antalet civila offer.

Negativ bild av Israel

Sympatierna började alltmer handla om palestiniernas rätt till en egen stat. Kristenheten i Sverige, med vissa undantag, stämde in i dessa sympatier. Alltmer Israelfientliga TV-program och artiklar förmedlades till allmänheten och bilden av Israel som en stat där palestinierna är offer för en aggressiv ockupationspolitik förmedlades. I Sverige har Erlanders Israelvänliga politik förändrats så totalt att vår utrikesminister Margot Wallström inte längre är välkommen till Israel efter sina Israelfientliga uttalanden och erkännandet av en palestinsk stat.

I en undersökning 2003 inom EU svarade en majoritet (59 procent) att Israel är det största hotet mot världsfreden. 2013 kom en undersökning som gällde faran för fred i världen, Israel kom då på fjärde plats tillsammans med Iran, Nordkorea och Afghanistan.

Bibelns perspektiv eller massmedias

Är då verkligen dagens Israel en nation som Gud har välsignat och upprättat? Många kristna har svårt att se dagens Israel ur ett bibliskt perspektiv. Bilden blir istället den som massmedia förmedlar. En av orsakerna tror jag är att första förbundet (GT) har förlorat sin relevans i ett ersättningsteologiskt perspektiv, trots att Bibeln till största delen är judisk. En annan bidragande orsak är troligtvis det minskande bibelläsandet hos de som bekänner sig som kristna. Kombinationen – minskat bibelläsande och utebliven undervisning om Israel i församlingarna – leder till att många kristna inte har en aning om vad Guds ord lär om det judiska folket och landet Israel.

Då jag själv blev kristen i samband med sexdagarskriget öppnade Gud Bibeln för mig så att jag förstod att Israel har fått Guds löften om ett återvändande till landet och till välsignelse för hela världen.

I 1 Mos 12:1-3  står det: HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Alf  Lindgren
Styrelseledamot Shalom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather