Vårt uppdrag som förening

Styrelsen har ett ansvar att inte bara förvalta utan också att utveckla. 
Efter en översyn av Shaloms projekt går nu styrelsen vidare med en 
förnyelse av Shaloms tidning.

Vi har i styrelsen de senaste två åren fört samtal om vad vår vision och vårt uppdrag som förening är. Vi har ett ansvar att inte bara förvalta utan även att utveckla och föra vårt uppdrag vidare till nya generationer. Vi behöver bli duktigare på att fokusera och mer aktivt driva det vi upplever är vår kallelse. Det har lett oss i hur vi prioriterar de projekt vi stödjer i Israel och även till att vi fördjupat våra relationer med den messianska rörelsen i Israel.
     Vi har också skapat ett redaktionsråd i syfte att se över hur vi når ut med det som vi finner vara det väsentliga i vårt uppdrag och vad vill vi uppnå med vår tidning? Vi vill informera och fördjupa förståelsen av att Jesus, apostlarna och den första församling var judar, Jesus är den judiske utlovade Messias, Gamla och Nya testamentet är judiska skrifter, vår tro har sin grund i den judiska tron, de messianska judarna är våra syskon i tron, det judiska folket är Guds förbundsfolk och vi hedningar har av nåd blivit inympade, Israel är det judiska landet och Jerusalem är den stad som har en särskild plats i Guds historia och framtid. 

Vill nå ut till många
Och detta vill vi inte bara nå ut med till våra medlemmar, utan vi vill nå även församlingar, pastorer och ledare i Sverige. Sedan måste informationen och förståelsen få konsekvenser så att de faktiskt tillämpas och påverkar vårt sätt att leva som troende, det gäller både oss lekmän men också pastorer och ledare!
     Allt detta gör vi inte bara för vår egen skull, utan för kristenheten i Sverige som står under allvarlig attack och behöver bli mer äkta, grundad i sanningen. Vi gör det också för Israels skull, för hela världens skull. Att vara trofast mot Gud och hans vilja med Israel och alla troende leder till välsignelse för alla!

Förnyelse av tidningen
Ett led i detta är att vi behöver bredda tidningen så att den blir mer attraktiv för fler läsare. Vi tror också att vi behöver bli bättre på att använda andra media för att nå ut till en bredare krets: hemsidan på Internet, TV, Facebook, Instagram, andra nya kommunikationssätt med mera. Vi tror att dessa nyare media motsvarar nutidens generationers sätt att ta till sig information och föra dialog och att det innebär en större chans att få påverka. Här behöver vi också fundera över och söka samarbetspartner som delar vår vision, utan att för den skull göra det som någon annan redan gör bättre. Vi behöver fokusera på det som är vår styrka, vårt bidrag till helheten.
     Som ett led i redaktionsrådets arbete så ser vi över hur tidningen ser ut, antal nummer per år, antal sidor och vilket innehåll vi vill ha i framtiden. Allt detta behöver vi göra inom givna ekonomiska resurser, så det gäller att använda pengarna på mest effektiva sätt. 
     Vi planerar från och med årets sista nummer börja gå över till fler sidor i varje nummer så att vi kan ha ett bredare material i varje nummer. Inför sommaren tänker vi oss ett tjockt dubbelnummer med än bredare material, och det numret kan spridas även via andra kanaler, på konferenser, som bilaga i andra tidningar och så vidare. Varje nummer tänker vi skall ha ett tema som återspeglas i allt från ledaren till gästkrönikor, samt artiklar – både teologiska som allmänna om till exempel Israel och judarnas situation. Vi vill införa några fler stående ämnen: kultur, matrecept, frågespalt och språkspalt om hebreiska språket. Frågespalten ser vi som en möjlighet för alla läsare att ställa de frågor de undrat över men inte fått svar på. Även svåra och kontroversiella frågor. Uppgiften att svara fördelas utifrån frågans art. För att kunna hålla oss inom budget så minskar vi antalet nummer per år en aning. Det sparar tryck- och portokostnader väsentligt.

Fler resurser behövs
Ett led i detta arbete är också att vi behöver hjälp, vi behöver flera som kan vara resurser i arbetet, till exempel översätta texter från andra språk, hjälpa till med hemsidan, Facebook, Instagram. Ni som har en särskild kompetens kontakta gärna någon i styrelsen eller expeditionen!
Vi är djupt tacksamma för det stöd vi får, både ekonomiskt stöd i form av gåvor och arv, men även för alla förböner. Fortsätt att be för styrelsens arbete, för redaktionsrådet och för de som arbetar med tidningen och för våra konferenser! Be att vi hittar rätt former för arbetet och att vi hittar rätt partners för samarbete för att Guds goda verk skall kunna fullföljas!
Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather