Våra projekt i Israel

Shalom över Israels ordförande skriver i månadens ledare om Shaloms projekt och den prioriteringsordning som styrelsen gjort. I ledaren finns också en kort sammanfattning om respektive projekt och deras inriktning.

Shalom över Israel stödjer ett antal projektsedan många år i Israel. Vid styrelsens resa till Israel i mars besökte vi dessa projekt. Dels behövde nya styrelseledamöter lära känna projekten, dels behöver vi som organisation regelbundet, som ett led i vår internkontroll, undersöka hur organisationerna i Israel använder våra medel som vi skickat till dem

Shaloms projekt i Israel
I slutet av veckan under styrelsens resa, när vi hade besökt samtliga projekt, gjorde vi en preliminär prioritering medan våra intryck var färska. Väl i Sverige har vi i styrelsemöten följt upp och mer ingående diskuterat prioriteringarna och fattat slutligt beslut om vilka projekt vi i Shalom över Israel skall stödja och i vilken prioritetsordning.
    Högst i prioritet kommer Bibelsällskapet i Israel, ett av våra äldsta projekt. Shalom (tidigare Judarnas Vänner) har varit understödjare av bibelspridning och bibelöversättning till och från under alla år, men i fastare former sedan 1970-80-talet. Se not 1.
     
Näst i tur kommer Jaffa-institutet, ett socialt projekt, som vi bedömt gör en stor och professionell insats i många delprojekt i socialt utsatta områden i Tel-Aviv-Jaffo-området. Ni kan läsa mer om detta projekt i nästa nummer av Shalom. Se not 2. 
     
Som nummer tre kommer ett för oss nytt projekt: Israel College of the Bible, som dels bedriver ett messianskt, teologiskt seminarium för messianska judar och kristna araber, men också ett omfattande evangelisationsarbete via sociala medier och modern internetteknik i form av radio och TV-sändningar, riktat både mot judar och muslimer. Läs mer om detta projekt i vårt juninummer. Se not 3.
     
Slutligen Shaare Zedek, ett av Israels största sjukhus, och där vi stödjer dialysavdelningen på sjukhusets barnavdelning. Om Shaare Zedeksjukhuset kan du läsa på sidorna 6-7 i detta nummer.
     
Utöver dessa finns flera projekt som vi får in gåvor till och som vi kommer att stödja. Men det är de fyra ovan nämnda som har högst prioritet och som vi kommer marknadsföra mer aktivt. 

Gåvogivarna viktiga
Ni som är medlemmar/prenumeranter och/eller gåvogivare är viktiga för oss i vårt arbete att stödja dessa projekt. Utan er skulle det inte bli något! Under åren framöver vill vi satsa mer aktivt, informera mer och kanske förhoppningsvis även göra resor med presumtiva givare till våra projekt så att givarna kan få en gedigen grund inför beslut att ge större donationer.
     
Saknar ni någon information, eller undrar något om något kring våra projekt så skicka ett meddelande till redaktören eller någon i styrelsen!

Per-Olof Hermansson

Ordförande i Shalom över Israel

Not.
1) Se artikel om Bibelsällskapet i Shalom nr 5/19.
2) Se artikel om Jaffainstitutet i kommande nummer av Shalom, nr 9/19.
3) Se artikel om ICB i Shalom nr 6/19

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather