Israel – framgångslandet

 

Månadens ledare handlar – förstås – om Israels 70 års jubileum. Ledaren sammanfattar Israels första 70 år och visar på vilket fantastiskt framgångsland Israel är, trots alla krig, hot och en fientlig omvärld

Israel fyller 70 år under våren. Ja, Staten Israel… men Guds förbundsfolk Israel har funnits i flera tusen år. Men vilken framgångssaga det blivit för den unga staten! Ingen annan stat i världen har utvecklats så på så kort tid!

Fientliga grannar
Staten Israel utropades året efter att FN beslutat dela gamla brittiska mandatet i två delar, en judisk och en arabisk, och den judiska delen blev mindre än det som tänkts i tidigare planer. Och omedelbart efter utropande blev det fullt krig när de arabiska arméerna attackerade den nya staten. Och mirakulöst lyckades Israel slå tillbaka, trots brist på vapen, ammunition, med bara några flygplan etc. Från början var det en fattig och outvecklad stat med stora utmaningar. Inga stora naturresurser, till stora delar öken och steniga, torra landskap.

Miljoner immigranter
Flera miljoner judar har immigrerat och blivit integrerade medborgare i den nya staten, från världens alla länder, både fattiga och rika, och landet har växt från 600 000 1948 till åtta miljoner innevånare idag. Och utmaningarna har fortsatt med otaliga krig och terroristattacker. Men trots dessa många svårigheter har Israel blivit ett av världens mest framgångsrika länder på många områden. De är världsledande inom många utvecklings- och forskningsområden: agrikultur, medicin, teknologi, försvarsutrustning. Många av världens största teknikbolag; amerikanska, kinesiska, koreanska, har utvecklingscentra i Israel. Antalet nystartade bolag som blir börsnoterade i utländska börser är större än hos andra utvecklade industriländer, antalet patent per capita är bland de tre högsta i världen (före Sverige). Inte för inte kallas Israel ”the Startup Nation”.

Israel i topp
Även kulturellt, utbildningsmässigt, och vad gäller demokratiska värden ligger Israel i topp. Israel har fler museum per capita än något annat land. De är bland de 20 högst rankade i FN:s Human development index, och rankas högt i mätningar bland de bästa länderna i världen att bo och leva i. Israel är Mellanösterns enda demokrati, är med i OECD, och brukar ofta politiskt/kulturellt räknas till västvärlden trots det geografiska läget. Som demokrati är landet också unikt: Alla som bor i Israel eller Västbanken kan överklaga ett myndighetsbeslut för laglighetsprövning till Högsta domstolen. Och domstolen är känd för sin självständighet och går inte i någons ledband. Tidningar är fria, och ofta frispråkiga i sin kritik mot brister i samhället eller i vad de anser som fel i regeringens handlande.

Profeternas och Jesu hemland
För oss kristna är förstås Israel också ett fantastiskt turistland som ger fler dimensioner än vanlig turism. Vi får se och uppleva de platser där patriarkerna, Israels kungar bott och verkat, och inte minst de platser där Jesus och hans lärjungar verkade. Vi får dessutom kontakt och inspiration från våra messianska syskon och vår kristna tros judiska rötter. Genom våra besök så kan vår tro får djupare andlig styrka!

Fortsatta utmaningar
Men landet står även i fortsättningen inför stora utmaningar: de ortodoxa gruppernas privilegier (genom det starka politiska inflytandet) i en sekulär stat (trots att det finns grupper som inte erkänner staten som sådan), relationen till de palestinska områdena (Gaza, Västbanken), terroristhoten, integreringen av nyanlända från Etiopien, illegal invandring av afrikaner från Eritrea och Sudan, och inte minst den politiska relationen till många västländer.

Vi behöver fortsätta be för och välsigna Israel, och verkar för att en mer balanserad bild av landet kommer fram i debatt och media i Sverige.

Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather