Bosättningen Amona ska utrymmas

Enligt ett domslut i Israels högsta domstol ska bosättningsutposten Amona på norra Västbanken utrymmas senast den 25 december. Utposten etablerades redan 1995 på mark som palestinier i intilliggande samhällen sedermera hävdade var privatägd palestinsk egendom. 1997 beordrade därför högsta domstolen att Amona skulle utrymmas och rivas, en order som har upprepats minst fyra gånger sedan dess. Staten har dock gång på gång och av olika skäl sökt och fått anstånd. Nu har man emellertid nått vägs ände och på juldagen, som i år sammanfaller med den första dagen i Hanukka, ska utpostens omkring 200 invånare evakueras. Termen bosättningsutpost brukar användas för att beskriva en bosättning som har uppförts utan formellt tillstånd från israeliska myndigheter.

Samtidigt som Amonas öde tycks vara förseglat pågår en intensiv debatt i Knesset (Israels parlament) om ett lagförslag som skulle legalisera andra bosättningsutposter som är uppförda på mark som palestinier gör anspråk på.

Sent på måndagskvällen godkändes lagförslaget i en preliminär omröstning, som nu kommer att följas av ytterligare tre omröstningar efter att alla detaljer har hamrats ut i olika remissinstanser. Israels justitiekansler Avichai Mandelblit har dock varnat att lagförslaget strider mot israelisk lag och därför med största sannolikhet kommer att ogiltigförklaras av högsta domstolen. Även om det klarar sig genom alla tre omröstningar är det alltså mycket som pekar på att lagförslaget ändå inte kommer att överleva.

Nyheter från Israel
Paul Widen

Abbas återvald

Vid Fatah-partiets första kongress sedan 2009 i månadsskiftet november-december återvaldes den palestinska presidenten Mahmud Abbas.

Vid kongressen utsågs även en ny centralkommitté, Fathas högsta styrande organ. Dessutom valde kongressen även 120 representanter till partiets revolutionsråd.

Den 81-årige Abbas har inte vädrat några antydningar om att lämna posten som president, trots att hans position har försvagats och popularitet har dalat. Han har inte heller utsett någon möjlig efterträdare. Flera av hans opponenter, likt Mohammed Dahlan som befinner sig i exil i Saudiarabien, hade dessutom marginaliserats av Abbas inför kongressen.

Världen idag

Erkänn Palestina som stat

Erkänn Palestina som stat innan Donald Trump tar över. Den uppmaningen riktar den tidigare presidenten i USA, Jimmy Carter, till den nuvarande presidenten Barack Obama i en debattartikel i New York Times.

”Det har varit president Obamas mål att stödja en framförhandlad avslutning på konflikten baserad på två stater, som lever fredlig sida vid sida”. Så inleder Jimmy Carter artikeln blygsamt genom att framhålla den avgående presidentens insatser så här långt.

Carter manar Obama-administrationen att agera snabbt, om drygt en månad tar Trump över. ”Det enkla men viktiga steg denna administration måste ta innan mandatperioden går ut den 20 januari är ett amerikanskt diplomatiskt erkännande av staten Palestina så som 137 andra länder redan har gjort och hjälpa den att nå fullt medlemskap i Förenta Nationerna”, skriver Jimmy Carter vidare.

Frågan är extra het efter en valkampanj där Donald Trump talat om att flytta USA:s ambassad till Jerusalem och krävt byggande av fler israeliska bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem, skriver tidningen Newsweek. Om Obama valde att följa Jimmy Carters råd, skulle läget i Mellanöstern allvarligt förvärras. Det menar bland annat Aaron David Miller, tidigare Mellanöstern-medlare för både demokratiska och republikanska regeringar i USA:

”Verkligheten är den att varje initiativ från USA – särskilt ett erkännande av en palestinsk stat – skulle löpa stor risk att rivas upp och undermineras av nästa administration, vilket skulle förstöra Obamas arv och samtidigt minska USA:s trovärdighet i processen”, skriver han i en opinionsartikel på CNN. I värsta fall, menar Miller, skulle president Obama, om han lyder Jimmy Carter, öppna för en rad ”oförutsägbara – och mest negativa – konsekvenser”.

Världen idag

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather