Jerusalems framtid

Det finns ingen stad som väcker så mycket känslor som just Jerusalem.
I Ps 137 står det: ”Nej om jag förgäter dig, Jerusalem, så förgäter min högra
hand sin tjänst. Min tunga låder vid min gom, om jag upphör att tänka på dig,
om jag icke låter Jerusalem vara min allra högsta glädje”.

Denna psalm skrevs under den babyloniska fångenskapen då staden förstördes av Babylonien. Sedan förstördes staden av romarna år 70 e Kr. När diasporan började höll man ihop den judiska identiteten genom att varje sabbat säga: ”Nästa år i Jerusalem”.

Idag består staden av tre delar, Östra Jerusalem med alla de kristna heliga platserna. Gamla staden, som är en labyrint av små gränder och den moderna judiska delen.  I denna stad fick jag och min fru tillbringa ett år och uppleva historiens vingslag, se alla de heliga platserna. En mycket välsignad tid.

Världspolitikens navel

Namnet Jerusalem förekommer över 800 gånger i Bibeln och är en stad som har funnits i över 3 000 år. Under historiens gång har Jerusalem blivit belägrad 30 gånger, men har aldrig varit huvudstad åt något annat folk än judarna. Tretton av dessa belägringar är återgivna i Bibeln. Jerusalem kom under modern tid åter under Israels kontroll år 1967 och blev förklarad som det moderna Israels huvudstad 1980.

Varför är Jerusalem så ofta i fokus för massmedia? Den har blivit något av världspolitikens navel – en stad som drar all världens blickar till sig och ofta är föremål för heta politiska debatter både i Sverige och andra länder.

I Sverige har vi en minister som har stått på politiska möten och skrikit: ”Vi skall befria Jerusalem”.

Hur ser då framtiden ut för Jerusalem som har blivit som ett epicentrum för hela världens uppmärksamhet? Det är som om staden och världen håller andan och väntar på nästa steg. Jerusalem har mest utländska journalister i hela världen. De är där för att övervaka kommande händelser och se vad som kommer att hända med staden.

Ambassad i Tel Aviv

Världsopinionen vill dela staden precis som Berlin var delad en gång. FN och EU anser att de judiska bosättningarna i östra Jerusalem är olagliga.    En palestinsk stat skall då ha Östra Jerusalem som huvudstad. Detta visar de flesta länder tydligt genom att inte ha några ambassader i staden, utan i Tel Aviv. Genom påtryckningar vill president Obama tvinga Israel att ge upp Östra Jerusalem, men också EU pressar på för att en palestinsk stat med Östra Jerusalem som huvudstad skall bli verklighet. Här har vårt eget land skyndat på processen genom att erkänna Palestina. Det märkliga blir då att en svensk ambassad för Palestina kan upprättas i Jerusalem.

Denna process med allt mer press på Israel och Jerusalem kommer enligt min uppfattning bara att öka. Världen måste lösa Jerusalems status, annars får vi inte fred i världen anser man. Tyvärr kommer detta bara att sluta illa för världens nationer. I Sakarja bok kap 12 står det att Jerusalem skall bli en lyftesten för alla folk och var och en som försöker lyfta den skall skada sig illa på den. Den skall också vara som en ”berusningens kalk” för folk som kommer mot Jerusalem.

Djupare motsättningar

Jerusalem framställs också i Bibeln som en motpol till Babylon. Även om det gamla Babylon för länge sedan lagts i ruiner, lever namnet Babylon kvar som symbol för människans ondska och gudsfrånvändhet. Dessa motsättningar kommer att fördjupas ju närmare vi kommer slutet av denna tidsålder.

Bibelns profetior siar om att Jerusalem kommer att bli medelpunkten för stora politiska förvecklingar som kommer att beröra hela världen.

Detta kommer till slut att mynna ut i ett Harmagedon – ett slagfält varifrån Jerusalem åter blir belägrat av fientliga härar. Messias kommer då tillbaka och återupprättar ett fridsrike och Jerusalem som en världshuvudstad enligt profetiorna.

Alf Lindgren

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Comments are closed.