Jerusalem ska bli en lyftesten för folken

Varför är det en sådan strid om Jerusalem? Trots judarnas flera tusen år av historia i landet förnekas deras historiska band till Tempelplatsen. Men Gud håller sin hand över sitt folk och sin stad. Bibelns profetior säger tydligt att staden skall bli en lyftesten för folken och att det kommer att gå illa för den som försöker lyfta den.

Bibeln talar om att Jerusalem i ändens tid kommer att vara jordens medelpunkt. Det är mänskligt sett mycket märkligt, med tanke på alla blodiga konflikter och krig som ständigt pågår runtom i världen, att hela världens uppmärksamhet likväl ständigt riktas mot denna stad.

Bedräglig symmetri

Det ligger en behaglig symmetri i att säga att Jerusalem är centrum för de tre stora världsreligionerna, judendomen, kristendomen och islam, och att alla tre religionerna har samma anspråk på dess heliga platser. Det skulle också ge tyngd åt kraven på Jerusalem som en internationaliserad stad, som inget land egentligen äger. Det är dock en helt felaktig grund.

Trots att kristendomen har sina heliga platser i Jerusalem är ingen religion så starkt knuten till sina heliga platser som judendomen och ingen annan religion har heller så starka historiska band till sin födelseplats. Även om man inte tror på Bibeln och är starkt skeptisk till alla profetior där Gud uttryckligen ger landet till Isaks och Jakobs ättlingar är historien obestridlig. Det enda folk som under de senaste 3 000 åren haft en självständig nation i landet är judarna. Inom islam har Jerusalem en ganska undanskymd plats bakom deras verkligt heliga platser och omnämns inte ens i Koranen.

Israel garanterar religiös frihet

Dock är det endast under israeliskt styre som alla religioner har garanterats religiös frihet och tillträde till sina heliga platser. Mellan 1948 och 1967, när Gamla Jerusalem var under jordansk ockupation, nekades judar tillträde till sina heliga platser och synagogorna sprängdes. Efter att Israel återvunnit staden var man storsinta segrare och lät Tempelplatsen förbli under islamsk kontroll, förutsatt att även judar och kristna hade tillträde dit, en rättighet som på senare år har kringskurits.

Palestinierna har alltmer aggressivt förnekat att judarna har några historiska band till Tempelberget och att det skulle ha legat ett judiskt tempel där. På senare år har man utfört stora schaktningsarbeten under Tempelberget och systematiskt schaktat bort judiska artefakter, varav många härrör sig ända från kung Salomos tid.

Ändå är det Israel som nu anklagas för att vilja rubba status quo på Tempelberget för att israelisk polis har tvingats ingripa mot våldsamma arabiska gäng som angriper fredliga kristna och judar. Mahmoud Abbas ställde nyligen krav på FN-trupper i Jerusalem, och detta krav har även ekats av länder i västvärlden.

Staden som är Guds ögonsten

Så varför är det sådan strid om Jerusalem? Bibeln säger att staden är Guds ögonsten (Sak. 2:8). Vidare står det att Jerusalem ska bli en lyftesten för folken (Sak. 2:2-3), att det kommer att gå illa för dem som försöker lyfta den, och att alla världens folk – eller folk i förening (FN?) – kommer att församla sig mot staden.

Bibeln beskriver hur Messias kommer att stiga ned till Jerusalem, och att han den dagen ska välkomnas av sitt egendomsfolk, judarna, som ska finnas där för att välkomna honom (Sak. 14:4). Är det därför det är en sådan strid om Jerusalem? Är det därför det är så viktigt att Gamla Jerusalem, med alla judarnas heligaste platser, inte ska tillåtas vara i judiska händer? Om det förhåller sig så, förstår vi flera saker. Vi förstår dels att det väntar svåra tider för det judiska folket, men att underbara tider också väntar, inte bara för dem utan för hela jordens folk. Vi förstår också allvaret i att sälla sig till dem som försöker rubba Guds lyftesten, trots Hans uttryckliga och allvarliga varningar. Men vi förstår framför allt djupet i alla Bibelns uppmaningar att välsigna Jerusalem och stå med det judiska folket.

Susanne Andersson

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

,

Comments are closed.