I vågskålen mellan krig och fred

Mänskligheten längtar efter fred, men få är de statsmän som verkligen agerar för att fred i världen ska bli möjlig.

FN har tillkommit för att bevara freden i världen. Alla medlemsländer ställer sig med munnen bakom FN:s stolta deklarationer, men en stor del bryter i praktiken systematiskt mot de mänskliga rättigheterna. Ta t ex demokratiparagrafen: ”Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet …”. Allt fler länder bryter mot denna paragraf. Bland FN:s medlemsländer är idag majoriteten icke-demokratiska eller skendemokratiska. Till och med i FN:s människorättsråd sitter idag länder som själva flagrant bryter mot de mänskliga rättigheterna. Medlemmar som Kina, Ryssland, Kuba, Libyen och Saudiarabien ska ansvara för att granska länders efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, samtidigt som de sopar sina egna brott under mattan!

Enda demokratin

Idag har Israel, den enda fungerande demokratin i Mellanöstern, blivit måltavla för FN:s anklagelser och fördömanden. Av FN:s människorättsråds samtliga resolutioner är över hälften (62 st) riktade mot Israel, medan länder som Saudiarabien, Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia, Jemen m fl aldrig har kritiserats.  Det blir allt tydligare att Israel blivit världens jude. Antisemitism är det inte längre acceptabelt att försvara, men hat mot och demonisering av ett helt folk, det kan man ägna sig åt även under FN:s flagg och ändå obehindrat fortsätta som medlem i människorättsrådet. Man ser detta med all tydlighet i mediarapporteringen. Ett judiskt terrordåd ger stora rubriker, medan palestinsk terrorism förbigås med tystnad. Så fungerar vår tids antisemitism.

Denna internationella anti-israeliska våg gör Israel alltmer isolerat i världen. T o m vännen USA under Barak Obama vacklar i stödet för Israel. USA och EU har ingått ett avtal med Iran, som ska förhindra att Iran skaffar kärnvapen, men som i praktiken bara fördröjer när det sker. Irans aggressiva retorik fortsätter, Israel ska utraderas från Mellanöstern och USA är fortfarande ”den store satan” eller som en mulla uttrycker det: ”USA är alla muslimers fiende”. Slutsatsen blir att iranavtalet bara är ett spel för galleriet. Det existentiella hotet mot Israel kvarstår. Men när ska det gå upp för västländerna att det gäller även dem?

Handel återupptas

Iran-avtalet innebär att Iran får tillgång till 150 miljarder dollar i tidigare frysta tillgångar. Många länder och företag står på kö för att återuppta handeln med Iran. Irans ledare gnuggar händerna över sin ”diplomatiska framgång”. Nu kan man fortsätta sin kamp för att befria Mellanöstern från ”cancersvulsten” Israel. Nu kan man fortsätta att utrusta Hizbollah i Libanon med sina mest avancerade raketvapen. Allt med syfte att förgöra Israel. Och världssamfundet sitter och ser på.

FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter har aldrig bekymrat mullorna i Iran. Artikel 18 t ex: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”. I Iran utdöms dödsstraff för sådant som FN förklarar vara allas rättigheter.

Utestängs

Israel däremot, som i allt väsentligt lever upp till deklarationen om mänskliga rättigheter, ska fördömas, bojkottas och utestängas från internationell gemenskap. Vilken galenskap i denna värld, när man inte längre förmår skilja mellan gott och ont. Paulus säger i Rom 7:19  ”… det onda som jag inte vill, det gör jag”.  Han beskriver en lag som råder i världen, när man inte vill lyssna på Gud. Paulus slutsats blir att det är bara Jesus Kristus som kan frälsa oss och världen från denna onda naturlag.

Israel har alltsedan sin tillblivelse befunnit sig i vågskålen mellan krig och fred. Oftast väger den över mot krig. Så tycks situationen vara i nådens år 2015.

”Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden” (Jes 62:7).

 

Stefan Sturesson
Ordförande Shalom över Israel

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Comments are closed.