JERUSALEM – 50 ÅR SOM FÖRENAD STAD: Nästa år i Jerusalem

Från Shalom nr 4/17 Jerusalem – 50 år som förenad stad Nästa år i Jerusalem! Med följande teologiska artikel inleds en serie artiklar med anledning av att Jerusalem i år firar 50 år som återförenad stad. Artikeln berättar om det judiska folkets starka band till staden...

Kyrkan har inte ersatt Israel

Den politiska konflikten i Mellanöstern får stort utrymme, medan den teologiska knappast märks, trots att synen på Israel splittrar hela kristenheten. Sven Nilsson, pastor och författare, bemöter här bland annat det dokument, Kairos Palestina, som de palestinska...

Inympade i samma rotsystem

Vi fortsätter vår lilla studie för att se vilka argument Bibeln ger för vår inställning till Israel och det judiska folket. I Romarbrevet 11: 17 skriver Paulus: Om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem...

Uppkallat efter Guds namn

”Just denna verklighet, att Gud handlar på grund av sitt namn, är en välsignelse som också vi får del av”, skriver KG Larsson i den andra artikeln om Israels betydelse för oss kristna. Uppkallat efter Guds namn Ofta får jag frågor om varför Israel skulle vara viktigt...