Allvarligt läge för Shalom över Israel

Under en längre tid har intäkterna, både gåvor och prenumerationer, fortsatt att minska för Shalom över Israel, vilket lett till en svår situation. Styrelsen har nu under en längre tid jobbat med denna problematik och beslutat om en omorganisation för att få verksamheten i balans. Här följer ett upprop från Shaloms ordförande P-O Hermansson. 

Upprop till våra läsare och medlemmar!

Vi har alla på olika sätt drabbats av pandemin som svept över världen. En del har förlorat nära och kära. Många av oss har klarat oss. Och vi tackar Gud att han varit med oss.

Under livet får vi vara med om både framgångar och motgångar. Oftast kommer vi närmare Gud i de svåra situationerna när vi kan konstatera att mänsklig kraft och förmåga inte räcker till. När det går bra är det lätt hänt att vi slappnar av och tänker att vi klarar det som behöver göras i egen kraft.

När vi står inför något som kan se ut som ett oöverstigligt hinder så kan vi ofta inte se hur det kommer lösas. De gånger vi lagt allt i Herrens händer, och samtidigt i det lilla tagit ansvar för det som behöver göras, så har det löst sig. Ibland på ett oväntat sätt, som vi inte hade förväntat oss eller tänkt i förväg. När man ser tillbaka på sitt liv så ser man tydligare hur Gud varit med under de svåra stunderna!

Omorganisation

Riksorganisationen Shalom över Israel står i en sådan situation nu. Vi har under många år fått minskade intäkter och samtidigt ökande kostnader. Vi i styrelsen har analyserat, funderat, diskuterat, och bett om Guds ledning. Det har lett till att vi nu genomför en omorganisation för att komma i balans vad gäller intäkter och kostnader.

Men mer behöver ske för att vi skall vända situationen. Hur det skall ske vet vi inte. Jag som ordförande, med det yttersta ansvaret, känner ett allvar och en vånda i att våra mänskliga förmågor inte räcker. Jag ropar till Gud om nåd och styrka för oss.

Shalom behövs i svensk kristenhet

Jag är övertygad om att Shalom över Israel har en viktig uppgift i Sveriges kristenhet som behöver väckas till att se vår kristna tros grund i den judiska tron (som Jesus och apostlarna var grundade i). Vi behövs också för att väcka folk till medvetenhet om Guds plan med sitt folk och väcka folk till att välsigna Israel.

Jag utmanar dig, våra läsare och våra medlemmar, att be för Shalom över Israel. Och du som känner att du har något att bidra med: engagera dig. Vi behöver er! Fler uppgifter behöver göras ideellt inom föreningen än tidigare. Skörden är stor, men arbetarna är få sade Jesus. Och det kan stämma för oss idag också.

Per-Olof Hermansson

Ordförande i Shalom över Israel

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather