Stora bränder drabbade Israel i slutet av november. Ledaren tar upp det faktum att en del av bränderna tycks vara anlagda och förstört årtionden av mödosamt trädplanteringsarbete. Ledaren lyfter också fram förmånen att få vara med och välsigna Israels folk i förbön och praktisk hjälp.

December månad är en mycket speciell tid. Över hela vårt land förkunnas adventstiden, budskapet om att något underbart skall komma. Då kommer många sekulariserade till kyrkan, även om man inte annars besöker gudstjänster. Djupt inne i själen anar man att det handlar om något stort och betydelsefullt. Även om man inte erkänner det, finns det en längtan efter det Heliga. Allt det här handlar egentligen om Israel. Det var där profeterna hade sagt att Messias, Konungen, skulle födas. Det var där man hyllade Jesus som kung när han red in i Jerusalem. Det är dit han skall komma åter för att frälsa Israel och där skall han upprätta sitt rättfärdiga rike.

Anlagda bränder

Israel har när detta skrivs härjats av flera svåra skogsbränder (se även Paul Widéns reportage på sidorna 4-5). För Israels folk är detta en katastrof. Årtionden av mödosamt trädplanteringsarbete läggs i spillror. Man har med stor möda förvandlat landet till en grön oas i Mellanöstern. Det som tagit årtionden att bygga upp har nu i stora områden raserats på några dagar. Dessutom har bränderna även kommit in i städer och byar. 60 000 israeler har t.ex. tvingats fly från sina hem i Haifa. Det är glädjande att se att så många länder skyndat till landets hjälp, däribland både USA och Ryssland. Desto mer nedslående är det att konstatera att dessa svåra bränder leder till firande och segerfester i palestinska områden.

Det är uppenbart att de flesta av bränderna varit anlagda. Israels fiender söker hela tiden nya tillvägagångssätt för att tillfoga Israel så stor skada som möjligt. Alla medel tycks vara tillåtna. Bakom detta ligger förmodligen den omfattande hatindoktrineringen av det palestinska folket. Nyligen hade vi den undersökande israeliske journalisten David Bedein på besök i Sverige. Vi inom Shalom var med och ordnade föreläsningar med honom på flera platser i Sverige. Med stöd av dokumentärfilmer kunde han visa hur de palestinska skolbarnen utsätts för systematisk indoktrinering i israelhat och våldsuppvigling. Läs mer om detta i ett särskilt reportage på sista sidan. Frågan är vad vuxna palestinier tror sig vinna på att lära sina barn att hata ett annat folk? Visst, man får unga palestinier att begå terrorhandlingar i syfte att skada sin fiende, men frågan är om man inte därigenom blir sin egen värsta fiende? Bränderna har denna gång även drabbat den arabiska befolkningen i Israel och den palestinska på Västbanken.

Bibeln fördömer allt hat

Hat och våld är i grunden något ont. Bibeln fördömer på många ställen hatet. Aposteln Johannes är väldigt tydlig när han säger att ”den som hatar sin broder är en mördare” (1 Joh 3:15). Esaias Tegnér visar i sin dikt – Det eviga – att ingenting gott kan uppnås med hat och våld: ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort”. Terroristerna uppnår ingenting, men den israeliska befolkningen blir mer och mer sammansvetsad i sitt försvar för landet, och då menar jag inte bara den judiska befolkningen, utan även minoriteterna. Tusentals israeliska familjer, judiska, arabiska och drusiska, har som följd av bränderna öppnat sina hem för alla de som evakuerats från sina hem. Detta svetsar samman alla israeler och skapar en solidaritet i prövningstider som gör det israeliska samhället starkare.

Gud beskyddar sitt folk

Som kristna israelvänner står vi med Israels folk i bön och praktisk hjälp. Vi vet att Gud inte glömt sitt folk, tvärtom beskyddar han dem under vandringen genom ”dödsskuggans dal”. Han ”dukar för dem ett bord i deras fienders åsyn, han smörjer deras huvuden med olja och låter deras bägare flöda över” (Ps 23). Gud använder även oss hedningar till att välsigna hans folk. Profeten Jesaja beskriver detta så fint när han säger om hednafolken: ”Då skall de komma
 med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar” (Jes 49:22). Det är underbart få tillhöra de hednafolk som är med och välsignar Israel i en tid då Gud på nytt upprättar sitt folk.

En välsignad Jul och välsignat Nytt År
tillönskas alla läsare!

Stefan Sturesson
Ordf Shalom över Israel

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather