Härmed kallas medlemmarna i Shalom över Israel till riksorganisationens årsmöte den 7/8 kl. 15.00. Läs mer HÄR