diabetes 2

Diabetes 2 är en av våra folksjukdomar. En mycket stor del av sjukvårdens kostnader i Sverige stammar från Diabetes 2. Det är desto mer förvånande att så lite informeras i förebyggande syfte för att minska riskerna att folk insjuknar i åkomman. När man väl insjuknat är också många av insatserna problematiska. I Västra Götaland (som jag tillhör) får man tydligen inte tillräckligt […]